BIMBO PAN HOT DOG 6 UND.

2,20

BIMBO PAN BURGUER 4 UND.

2,19

BIMBO PAN OROWEAT 12 CEREAL/SEMI.550GR

3,60

BIMBO PAN OROWEAT SEMILL SESA/LIN 680GR

3,99

BIMBO PAN SANDWICH NATURAL 100% 460 GR

3,40

OROWET PAN 12 CEREALES FAMILIAR

2,68

BIMBO PAN SILUETA S/CORTEZA 450 GR

3,15

BIMBO PAN SIN CORTEZA BUENISIMO 45O GR.

3,80

SILUETA THINS SANDWICH 8 CEREALES 8 UND

2,55

SILUETA THINS SANDWICH INTEGRALS 8 UND

2,49