HIPP POTITO SPAGHETTI TOMATE MOZZA

2,85

HIPP POTITO VERDURAS PASTA Y JAMON

2,75

HIPP POTITO ZANAHORIA Y PATATAS TE

2,98